ai

ai
1 ái interj., aĩ K, Jn 1. a, oi (kreipiniui sustiprinti): Momule, ái momule, eik šenai! Lp. Tėvai, ái tėvai, eik pietuit Lp. Ai Alena, vandenėlio I185. Lakštingala, lygioms pievoms lakstydama, šaukia Ievą: „Ai Ieva, neleisk avelių ant lygių, gražių pievelių!“ A.Strazd. 2. oi, ui (skausmui, baimei, nustebimui reikšti): Šuva permuštas kad kaukia aĩ aĩ, aĩ aĩ! Grž. Ái, įsidūriau! Grž. Ai manas Dieve! SD11. Ái, žižė, nekišk, nudegsi Grž. Ai, skauda! J. Ai, bėda! J. Ai pulsi! ai gausi! J. Ai, kad sopa! Ds, Š. Ai, dega! CI52. Jis nei žodį (nei ai) nesakė KBI46. Man anė ái – esu sveika Šts. Nedoras ožiukas nenor klausyti, ai vei, ai vei, nenor klausyti M.Valanč. Turguj žmonių ai ái (labai daug)! Jnšk. Šiais laikais ái kaip dygo grybai! Lb. Ai ai ái gražumėlis arklio! Ps. Ai man tos dienos! B. Ai mumus, nes nebuvo taip didžio džiaugsmo vakar ir ažuvakar: ai mumus Ba1Kar4,8.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:
(Bradypus tridactylus or torquatus)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”